Daftar Matakuliah Progroam Studi Akuntansi, Kode : B1A

Kode Matakuliah Matakuliah Kelas Dosen Dosen Partner
B1A121 Pengantar Akuntansi 1 Prof. Dr. Hj. Winwin Yadiati, S.E.,M.Si.,Ak  Syaiful Anas, SE,M.Sc
B1A121 Pengantar Akuntansi 2 Prima Yusi Sari, SE,ME., Ak.  Fury Khristianty Fitriyah, SE.,M.Ak.,Ak
B1A121 Pengantar Akuntansi 3 Hj. Euis Nurhayati, SE.,M.Si.,Ak  
B1A121 Pengantar Akuntansi 4 Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, S.E.,M.Si.,Ak  Arie Pratama, SE.,M.Ak.,CPSAK., CPMA., CertIFR.
B1A121 Pengantar Akuntansi 5 Dr. H. Memed Sueb, S.E.,MS.,Ak. Indri Yuliafitri, SE.M.Si.
B1A121 Pengantar Akuntansi 6 Hj. Euis Nurhayati, SE.,M.Si.,Ak Gia Kardina Prima Amrania, S.E.,M.A.cc.,Ak
B1A121 Pengantar Akuntansi 7 H. Aminudin A. Puar, SE, Ak.  
B1A121 Pengantar Akuntansi 8 Selly Herdianti, S.E.,M.Si.,Ak Citra Sukmadilaga, S.E.,MBA                  
B1A121 Pengantar Akuntansi 9 Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, S.E.,M.Si.,Ak  Nyi Raden Handiani Suciati, SE.MM.Ak. 
B1A121 Pengantar Akuntansi 10 Dr. H. Harry Suharman, S.E.,MA.,Ak,CSRS Adisti Gilang Cempaka,SE., M.ProfAcc.
B1A121 Pengantar Akuntansi 11 Devianti Yunita H, S.E.,MT.,Ak Anggi Primadhani, SE, M.Ak, SAS.
B1A223 Akuntansi Keuangan I 1 Dr. Hj. Poppy Sofia Koeswayo, S.E.,MSA.,Ak.,CPA. Fury Khristianty Fitriyah, SE.,M.Ak.,Ak
B1A223 Akuntansi Keuangan I 2 Djoemarma Bede, S.E.,MBA.,Ak Rilya Aryancana, SE,M.Sc,Ak
B1A223 Akuntansi Keuangan I 3 Evita Puspitasari, S.E.,M.Si.,Ak Anggi Primadhani, SE, M.Ak, SAS.
B1A223 Akuntansi Keuangan I 4 Hj. Euis Nurhayati, SE.,M.Si.,Ak Nyi Raden Handiani Suciati, SE.MM.Ak. 
B1A223 Akuntansi Keuangan I 5 Hj. Sri Mulyani, SE,MS. Ak. Indri Yuliafitri, SE.M.Si.
B1A223 Akuntansi Keuangan I 6 Dr. MM. Nanny Dewi Tanzil, S.E.,M.Comm.,Ak Adisti Gilang Cempaka,SE., M.ProfAcc.
B1A225 Akuntansi Sektor Publik 1 Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, S.E.,M.Si.,Ak  Arie Pratama, SE.,M.Ak.,CPSAK., CPMA., CertIFR.
B1A225 Akuntansi Sektor Publik 2 Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, S.E.,M.Si.,Ak  Ahmad Zakie Mubarrok, SE, M.Acc.
B1A225 Akuntansi Sektor Publik 3 Selly Herdianti, S.E.,M.Si.,Ak  
B1A225 Akuntansi Sektor Publik 4 Sugiono Poulus, SE.,MBA.,Ak,CPA.  
B1A225 Akuntansi Sektor Publik 5 Ivan Yudianto, S.E.,M.Si.,Ak  
B1A283 Pengantar Aplikasi Komputer 1 Prof. Dr. Azhar Susanto, S.E.,M.Buss.,Ak., CPA Reza Mohamad Zulkarnaen, SE.,M.Si., Ak.
B1A283 Pengantar Aplikasi Komputer 2 Prof. Dr. Sri Mulyani NS, S.E.,M.Si.,Ak  Adhi Alfian, SE 
B1A283 Pengantar Aplikasi Komputer 3 H. Dadang Bunyamin, SE.,MBA.,Ak.  
B1A283 Pengantar Aplikasi Komputer 4 Cahya Irawadi,SE.,MS.,Ak.  
Zaldy Adrianto,SE., M.ProfAcc., Ak.  
Reza Mohamad Zulkarnaen, SE.,M.Si., Ak.  
B1A311 Perpajakan/Hukum Pajak 1 Selly Herdianti, S.E.,M.Si.,Ak Arie Pratama, SE.,M.Ak.,CPSAK., CPMA., CertIFR.
B1A311 Perpajakan/Hukum Pajak 2 Dr. H. Memed Sueb, S.E.,MS.,Ak. Dede Abdul Hasyir,SE.,M.Ak.,Ak.,CSRS.                   
B1A311 Perpajakan/Hukum Pajak 4 Dr. H. Memed Sueb, S.E.,MS.,Ak.  
B1A311 Perpajakan/Hukum Pajak 5 Selly Herdianti, S.E.,M.Si.,Ak  
B1A324 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Evita Puspitasari, S.E.,M.Si.,Ak  
B1A324 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Adisti Gilang Cempaka,SE., M.ProfAcc.  
B1A324 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 Hj. Sri Mulyani, SE,MS. Ak. Anggi Primadhani, SE, M.Ak, SAS.
B1A324 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 Rilya Aryancana, SE,M.Sc,Ak Ivan Yudianto, S.E.,M.Si.,Ak
B1A324 Akuntansi Keuangan Lanjutan 4 Ivan Yudianto, S.E.,M.Si.,Ak  
B1A324 Akuntansi Keuangan Lanjutan 5 Evita Puspitasari, S.E.,M.Si.,Ak  
B1A324 Akuntansi Keuangan Lanjutan 6 Hj. Sri Mulyani, SE,MS. Ak. Fury Khristianty Fitriyah, SE.,M.Ak.,Ak
B1A328 Akuntansi Syariah 1 Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, SE, M.Si.,Ak. SAS Edi Jaenudin, SE.MS.Ak.
B1A333 Sistem Manajemen Database 1 Prof. Dr. Azhar Susanto, S.E.,M.Buss.,Ak., CPA Adhi Alfian, SE 
B1A333 Sistem Manajemen Database 2 H. Dadang Bunyamin, SE.,MBA.,Ak. Gufron Syarif, SE.,MBIT.,Ak
B1A333 Sistem Manajemen Database 3 Prof. Dr. Azhar Susanto, S.E.,M.Buss.,Ak., CPA Reza Mohamad Zulkarnaen, SE.,M.Si., Ak.
B1A333 Sistem Manajemen Database 4 Prof. Dr. Sri Mulyani NS, S.E.,M.Si.,Ak  Zaldy Adrianto,SE., M.ProfAcc., Ak.
B1A333 Sistem Manajemen Database 5 Prof. Dr. Sri Mulyani NS, S.E.,M.Si.,Ak  Adhi Alfian, SE 
B1A333 Sistem Manajemen Database 6 H. Dadang Bunyamin, SE.,MBA.,Ak.  
B1A341 Auditing I 1 Iman Sarwoko, S.E.,Spec.Lict.,Ak  Nyi Raden Handiani Suciati, SE.MM.Ak. 
B1A341 Auditing I 2 Prof. Dr. Hj. Ida Suraida, SE, MS, Ak. Ahmad Zakie Mubarrok, SE, M.Acc.
B1A341 Auditing I 3 Sugiono Poulus, SE.,MBA.,Ak,CPA.  
B1A341 Auditing I 4 Djoemarma Bede, S.E.,MBA.,Ak Devianti Yunita H, S.E.,MT.,Ak
B1A341 Auditing I 5 Dr. Srihadi Winarningsih, S.E.,M.Si.,Ak Sony Devano, S.E.,M.Ak.,Ak.,BKP.                     
B1A341 Auditing I 6 Cahya Irawadi,SE.,MS.,Ak.  
B1A351 Akuntansi Biaya 1 Sofik Handoyo, S.E.,MSBS.,Ak Gia Kardina Prima Amrania, S.E.,M.A.cc.,Ak
B1A351 Akuntansi Biaya 2 Prof. Dr. H. Moh.Wahyudin Zarkasyi, S.E.,M.Si.,Ak., CPA Syaiful Anas, SE,M.Sc
B1A351 Akuntansi Biaya 3 Edi Jaenudin, SE.MS.Ak. Dede Abdul Hasyir,SE.,M.Ak.,Ak.,CSRS.                   
B1A351 Akuntansi Biaya 4 Dr. Hj. Roebiandini Soemantri, S.E.,M.Si.,Ak., CPA Syaiful Anas, SE,M.Sc
B1A351 Akuntansi Biaya 5 Dr. Muhammad Dahlan,SE.M.Acc.Ak.  
B1A351 Akuntansi Biaya 6 Sofik Handoyo, S.E.,MSBS.,Ak  
B1A351 Akuntansi Biaya 7 Ratna Komara, SE.,MT.  
B1A351 Akuntansi Biaya 8 Ratna Komara, SE.,MT.  
B1A351 Akuntansi Biaya 9 Dr. H. Sutisna, Drs.,M.Si.  
B1A351 Akuntansi Biaya 10 Arie Widyastuti, MIB.B.Buss.  
B1A351 Akuntansi Biaya 11 Erman Sumirat, SE.M.Buss.Ak.  
B1A363 Akuntansi Topik Khusus 1 Evita Puspitasari, S.E.,M.Si.,Ak  
B1A363 Akuntansi Topik Khusus 2 Prof. Dr. Hj. Ilya Avianti, S.E.,M.Si.,Ak., CPA Dr. Hj. Poppy Sofia Koeswayo, S.E.,MSA.,Ak.,CPA.
B1A363 Akuntansi Topik Khusus 3 Dr. Hj. Poppy Sofia Koeswayo, S.E.,MSA.,Ak.,CPA.  
B1A363 Akuntansi Topik Khusus 4 Djoemarma Bede, S.E.,MBA.,Ak  
B1A363 Akuntansi Topik Khusus 5 Dr. MM. Nanny Dewi Tanzil, S.E.,M.Comm.,Ak  
B1A405 Teori Akuntansi 1 Dr. Sumarno Zain,SE,MBA,Ak  
B1A405 Teori Akuntansi 2 Prof. Dr. Hj. Winwin Yadiati, S.E.,M.Si.,Ak   
B1A405 Teori Akuntansi 3 Dr. H. Memed Sueb, S.E.,MS.,Ak.  
B1A405 Teori Akuntansi 4 Dr. MM. Nanny Dewi Tanzil, S.E.,M.Comm.,Ak Adisti Gilang Cempaka,SE., M.ProfAcc.
B1A405 Teori Akuntansi 5 Evita Puspitasari, S.E.,M.Si.,Ak  
B1A414 EDP Audit/IS Audit 1 Iman Sarwoko, S.E.,Spec.Lict.,Ak  Achdiat Isnaeni, SE.CIA.CISA.Ak.
B1A414 EDP Audit/IS Audit 2 Prof. Dr. Hj. Ida Suraida, SE, MS, Ak. Ahmad Zakie Mubarrok, SE, M.Acc.
B1A414 EDP Audit/IS Audit 3 Cahya Irawadi,SE.,MS.,Ak.  
B1A414 EDP Audit/IS Audit 4 Sugiono Poulus, SE.,MBA.,Ak,CPA.  
B1A414 EDP Audit/IS Audit 5 Sony Devano, S.E.,M.Ak.,Ak.,BKP.                       
B1A418 Enterprise Risk Management 1 Nyi Raden Handiani Suciati, SE.MM.Ak.  Ahmad Zakie Mubarrok, SE, M.Acc.
B1A418 Enterprise Risk Management 2 Devianti Yunita H, S.E.,MT.,Ak Dadan Gunawan, SE.,Ak. CISA,CIA     
B1A465 Kapita Selekta Perpajakan 1 Penny, SE.,MSc.Ak.        Dr. Yon Arsal, Ak
B1A465 Kapita Selekta Perpajakan 2 Dr. Edi Slamet Irianto, Ak    Arie Pratama, SE.,M.Ak.,CPSAK., CPMA., CertIFR.
B1A466 Akuntansi Minyak & Gas Bumi 1 Ahmad Zakie Mubarrok, SE, M.Acc. Yogi Santosa, SE.,Ak                              
B1A466 Akuntansi Minyak & Gas Bumi 2 Widya Arijanti, SE.,Ak                             Deden Riyadi, SE.,Ak                              
B1A466 Akuntansi Minyak & Gas Bumi 3 Anggi Primadhani, SE, M.Ak, SAS. Taufik Sidik, SE.,Ak                           

Matakuliah Program Studi IESP, Kode : B1B

Kode Matakuliah Matakuliah Kelas Dosen Dosen Partner Dosen Partner
B1B101 Matematika Ekonomi 1 Yuni Andari,SE.,M.Si.    
B1B101 Matematika Ekonomi 2 Sumanang Yusuf, SE.    
B1B101 Matematika Ekonomi 3 Amelia Hayati, S.Si., MT,M.Si.    
B1B101 Matematika Ekonomi 4 Ahmad Komaruzaman SE.,MSc. Marrita Eituna, SE.,ME                              
B1B101 Matematika Ekonomi 5 Suparmo, SE ,MS Hj. Dini Indrawati, SE. ME  
B1B101 Matematika Ekonomi 6 Suryaningsih A. Don, SE,MSi.    
B1B101 Matematika Ekonomi 7 Irlan,ST.M.Sc.    
B1B101 Matematika Ekonomi 8 Lia Yulianti, SE.,Mpd    
B1B101 Matematika Ekonomi 9 Merita Bernik, S.Si.MT.    
B1B101 Matematika Ekonomi 10 Vita Sarasi, SE.,MT.    
B1B101 Matematika Ekonomi 11 Ponsen Sindu Prawito, S.Si., MM    
B1B101 Matematika Ekonomi 13 Ari Tjahjawandita,SE.,M.Si.  Rina Khairani, SE., MA  
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 1 Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana,SE,MA Pipit Pitriyan, SE.,M.Si Elpi Nazmuzzaman,S.E.,M.Sc
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 2 Dr.Nury Effendi, SE, MA. Alfiah Hasanah, SE.M.Ec.  
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 3 Dr. Arief Anshory Yusuf, SE.,M.Sc. Ahmad Komaruzaman SE.,MSc.  
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 4 Dr. Adhitya Wardhana, SE,M.Si     
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 5 Suryaningsih A. Don, SE,MSi.    
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 6 Prof. Dr. H. Usman Hardi,SE,MS. Hj. Ening Wariningsih, Dra.MS.  
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 7 Dr. Yayan, SE,M.Si Marrita Eituna, SE.,ME  
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 8 Adiatma Yudistira Manogar Siregar, SE.,MEconSt Tisa Mudi Anggarini, SE.MT.  
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 9 Prof. Dr. H. Rusli Ghalib, SE, MSP.    
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 10 Dr. Wawan Hermawan,SE.MT.    
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 11 Yuni Andari,SE.,M.Si.    
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 12 Dr. Hj. Ratni Heliati, S.E.,M.Si.    
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 13 Viktor Pirmana, SE.,M.Si Heriyaldi, SE.ME.  
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 14 Dr. Anhar Fauzan Priyono, SE.ME.    
B1B112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 15 H. Harlan Dimas,SE,MA Dr. Mohamad Fahmi,SE.MT.  
B1B204 Statistik II 1 Sumanang Yusuf, SE. Indah Permatasari, S.Si, M.Stat  
B1B204 Statistik II 2 Hj. Dini Indrawati, SE. ME    
B1B204 Statistik II 3 Diniserlina Sitepu,SE    
B1B204 Statistik II 4 Amelia Hayati, S.Si., MT,M.Si.    
B1B204 Statistik II 5 Diniserlina Sitepu,SE    
B1B204 Statistik II 6 Lia Yulianti, SE.,Mpd    
B1B204 Statistik II 7 Amelia Hayati, S.Si., MT,M.Si.    
B1B204 Statistik II 8 Sumanang Yusuf, SE. Intan Tania Sumanang, SE.M.Si.  
B1B204 Statistik II 9 Merita Bernik, S.Si.MT. Layyinaturrobaniyah, SE.,M.Si.  
B1B204 Statistik II 10 Vita Sarasi, SE.,MT.    
B1B204 Statistik II 11 Dr. Hj. Meydia Hassan, SE.M.Si.    
B1B204 Statistik II 12 Dr. Wawan Hermawan,SE.MT.    
B1B204 Statistik II 13 Hj. Siti Chassiah, SE.MM    
B1B204 Statistik II 14 Alfiah Hasanah, SE.M.Ec.    
B1B204 Statistik II 15 Lia Yulianti, SE.,Mpd    
B1B205 Analisis Multivariat 1 Dr. Wawan Hermawan,SE.MT.    
B1B213 Makroekonomi I 1 Dr. Budiono, SE, MA. Fitri Hastuti,SE.MS.  
B1B213 Makroekonomi I 2 Dr. Adhitya Wardhana, SE,M.Si     
B1B213 Makroekonomi I 3 Endang Taufiqurahman, SE.,MSP.    
B1B213 Makroekonomi I 4 Endang Taufiqurahman, SE.,MSP. Dr. Ferry Hadiyanto, SE.,MA.  
B1B213 Makroekonomi I 6 Titik Anas., PhD    
B1B283 Pengantar Aplikasi Komputer Ekonomi 1 Ari Tjahjawandita,SE.,M.Si.     
B1B283 Pengantar Aplikasi Komputer Ekonomi 2 Rina Khairani, SE., MA    
B1B283 Pengantar Aplikasi Komputer Ekonomi 3 Ari Tjahjawandita,SE.,M.Si.     
B1B283 Pengantar Aplikasi Komputer Ekonomi 4 Rina Khairani, SE., MA    
B1B291 Sejarah Pemikiran Ekonomi 1 Endang Taufiqurahman, SE.,MSP.    
B1B291 Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 Harisdiana, SE.    
B1B291 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3 H. Harlan Dimas,SE,MA Rully Noor Oktaviana, SE.,MM  
B1B293 Ekonomi Koperasi 1 Prof. Dr. Hj. Tati S. Joesron,SE,MS.  Drs. Sugiyanto,M.Sc.  
B1B293 Ekonomi Koperasi 2 Dr. Drs. Mamat R. Irmansyah,SE,MS.    
B1B293 Ekonomi Koperasi 3 Prof. Dr. Hj. Tati S. Joesron,SE,MS.  Drs. Sugiyanto,M.Sc. Lia Yulianti, SE.,Mpd
B1B293 Ekonomi Koperasi 4 Heriyaldi, SE.ME.    
B1B295 Sosiologi dan Politik 1 Ben Satriatna, SE.,M.Dev.    
B1B295 Sosiologi dan Politik 2 Dr. Drs. Mamat R. Irmansyah,SE,MS.    
B1B295 Sosiologi dan Politik 3 Ben Satriatna, SE.,M.Dev.    
B1B295 Sosiologi dan Politik 4 Dr. Drs. Mamat R. Irmansyah,SE,MS.    
B1B311 Ekonomi Keuangan 1 Dr.Nury Effendi, SE, MA. Tito Dimas Pradono, SE,ME  
B1B311 Ekonomi Keuangan 2 Dr. H. Achmad Kemal Hidayat, SE, MSc. Fitri Hastuti,SE.MS.  
B1B311 Ekonomi Keuangan 3 Dr. Anhar Fauzan Priyono, SE.ME.    
B1B311 Ekonomi Keuangan 4 Heriyaldi, SE.ME.    
B1B322 Ekonomi Moneter 1 Prof. Dr. Hj. Tati S. Joesron,SE,MS.  Yuni Andari,SE.,M.Si.  
B1B322 Ekonomi Moneter 2 Ari Tjahjawandita,SE.,M.Si.     
B1B322 Ekonomi Moneter 3 Prof. Dr. Hj. Tati S. Joesron,SE,MS.  Fitri Hastuti,SE.MS.  
B1B322 Ekonomi Moneter 4 Alfiah Hasanah, SE.M.Ec.    
B1B322 Ekonomi Moneter 5 Fitri Hastuti,SE.MS.    
B1B333 Teknik Perdagangan Internasional 1 Dr. Budiono, SE, MA. Arief Bustaman, SE.,MIB, M.Ec(adv)  
B1B333 Teknik Perdagangan Internasional 2 Ari Ferianto, SE., MA    
B1B333 Teknik Perdagangan Internasional 4 Ronny Arifulbillah., SE., M.Sc    
B1B333 Teknik Perdagangan Internasional 5 Dr. Hj. Ratni Heliati, S.E.,M.Si.    
B1B351 Ekonomi Publik I 1 Kodrat Wibowo, SE.,PhD.    
B1B351 Ekonomi Publik I 2 Dr. Yayan, SE,M.Si    
B1B351 Ekonomi Publik I 3 Dr. Ir. Bagdja Muljarijadi,SE.MS.    
B1B351 Ekonomi Publik I 4 Pipit Pitriyan, SE.,M.Si Elpi Nazmuzzaman,S.E.,M.Sc  
B1B362 Ekonomi Syariah 1 Ekki Syamsulhakim, SE.,M.Appl.Ec. Alfiah Hasanah, SE.M.Ec.  
B1B381 Ekonomi Kependudukan 1 Dr. Ferry Hadiyanto, SE.,MA.    
B1B383 Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan 1 Prof. Dr. Hj. Sutyastie  Soemitro Remi, SE.,MS Adiatma Yudistira Manogar Siregar, SE.,MEconSt  
B1B383 Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan 2 Pipit Pitriyan, SE.,M.Si Rully Noor Oktaviana, SE.,MM  
B1B383 Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan 3 Raden Muhamad Purnagunawan,SE,MT.,PhD.    
B1B383 Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan 4 Suparmo, SE ,MS Rully Noor Oktaviana, SE.,MM  
B1B385 Ekonomi Perkotaan 1 Prof. Dr. H. Rusli Ghalib, SE, MSP.    
B1B386 Ekonomi Strategi 1 Prof.Dr.Hj. Rina Indiastuti, SE.,MSIE Martin Siyaranamual, SE.,DEA  
B1B387 Ekonomi E-Commerce 1 Arief Bustaman, SE.,MIB, M.Ec(adv)    
B1B388 Perencanaan Penganggaran Sektor Publik 1 Kodrat Wibowo, SE.,PhD. Dr. Ir. Bagdja Muljarijadi,SE.MS.  
B1B416 Mikroekonomi II 1 Kodrat Wibowo, SE.,PhD. Prof.Dr.Hj. Rina Indiastuti, SE.,MSIE  
B1B416 Mikroekonomi II 2 Dr. Mohamad Fahmi,SE.MT.    
B1B416 Mikroekonomi II 3 Dr. Arief Anshory Yusuf, SE.,M.Sc. Irlan,ST.M.Sc.  
B1B416 Mikroekonomi II 4 Dr. Yayan, SE,M.Si Ahmad Komaruzaman SE.,MSc.  
B1B416 Mikroekonomi II 5 Dr. Ir. Bagdja Muljarijadi,SE.MS.    
B1B416 Mikroekonomi II 6 Maman Setiawan, SE, MT., PhD    
B1B429 Metodologi Penelitian 1 Dr. Kandi Sofia Senastri, SE.,MBA.,Ak. Arie Pratama, SE.,M.Ak.,CPSAK., CPMA., CertIFR.  
B1B429 Metodologi Penelitian 2 Dr. H. Harry Suharman, S.E.,MA.,Ak,CSRS    
B1B429 Metodologi Penelitian 3 Dr. Srihadi Winarningsih, S.E.,M.Si.,Ak    
B1B429 Metodologi Penelitian 4 Erie Febrian,SE.,MBA, MComm, PhD     
B1B429 Metodologi Penelitian 5 Prof. Dr. H. Sucherly, SE, MS. Dr. Imas Soemaryani, SE., M.Si.  
B1B429 Metodologi Penelitian 6 Dr.Hj. Yevis Marty Oesman, SE.,MP. Prof.Dr.H. Yuyus Suryana Sudarma, SE, MS.  
B1B429 Metodologi Penelitian 7 Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, SE, M.Si.,Ak. SAS Prima Yusi Sari, SE,ME., Ak.   
B1B432 Keuangan Internasional 1 Dr. Budiono, SE, MA. Heriyaldi, SE.ME.  
B1B432 Keuangan Internasional 2 Arief Bustaman, SE.,MIB, M.Ec(adv) Dr. Anhar Fauzan Priyono, SE.ME.  
B1B432 Keuangan Internasional 3 Suparmo, SE ,MS    
B1B445 Model Valuasi Aset Keuangan 1 Dr. H. Achmad Kemal Hidayat, SE, MSc. Tito Dimas Pradono, SE,ME  
B1B445 Model Valuasi Aset Keuangan 2 Dr. Anhar Fauzan Priyono, SE.ME.    
B1B445 Model Valuasi Aset Keuangan 3 Ronny Arifulbillah., SE., M.Sc    
B1B446 Evaluasi Proyek 1 Dr. Arief Anshory Yusuf, SE.,M.Sc. Heriyaldi, SE.ME.  
B1B446 Evaluasi Proyek 3 Viktor Pirmana, SE.,M.Si    
B1B465 Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan 1 Dr. Arief Anshory Yusuf, SE.,M.Sc. Ahmad Komaruzaman SE.,MSc.  
B1B465 Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan 2 Dr. Yayan, SE,M.Si    
B1B465 Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan 3 Dr. Wawan Hermawan,SE.MT.    
B1B465 Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan 4 Dr. Wawan Hermawan,SE.MT. Martin Siyaranamual, SE.,DEA  
B1B473 Ekonomi Pariwisata 1 H. Harlan Dimas,SE,MA Odang Permana S, SE.ME.  
B1B473 Ekonomi Pariwisata 2 Odang Permana S, SE.ME.    
B1B474 Ekonomi Pendidikan 1 Dr. Mohamad Fahmi,SE.MT.    
B1B476 Internship 1 Dr. Mohamad Fahmi,SE.MT. Adiatma Yudistira Manogar Siregar, SE.,MEconSt Heriyaldi, SE.ME.
B1B477 Career Planning 1 H. Harlan Dimas,SE,MA Heriyaldi, SE.ME. Jimmy Kurnia SE, MBA
B1B492 Perekonomian Indonesia 1 Endang Taufiqurahman, SE.,MSP. Viktor Pirmana, SE.,M.Si  
B1B492 Perekonomian Indonesia 2 Harisdiana, SE.    
B1B492 Perekonomian Indonesia 3 Dr. Adhitya Wardhana, SE,M.Si     
B1B492 Perekonomian Indonesia 4 Dr. Adhitya Wardhana, SE,M.Si     
B1B492 Perekonomian Indonesia 5 Harisdiana, SE.    
B1B494 Time Series Econometrics 1 Ari Tjahjawandita,SE.,M.Si.     
B1B494 Time Series Econometrics 2 Dr.Nury Effendi, SE, MA. Irlan,ST.M.Sc.  
B1B494 Time Series Econometrics 3 Dr. Ferry Hadiyanto, SE.,MA. Fitri Hastuti,SE.MS.  
B1B495 Microeconometrics 1 Dr. Arief Anshory Yusuf, SE.,M.Sc.    
1 Ekki Syamsulhakim, SE.,M.Appl.Ec.    
1 Raden Muhamad Purnagunawan,SE,MT.,PhD.    
1 Dr. Mohamad Fahmi,SE.MT.    
1 Maman Setiawan, SE, MT., PhD    

Matakuliah Program Studi Manajemen, Kode : B1C

Kode Matakuliah Matakuliah Kelas Dosen Dosen Partner
B1C111 Pengantar Bisnis 1 Prof.Dr.Hj. Ernie Tisnawati Sule, SE., M.Si. Merita Bernik, S.Si.MT.
B1C111 Pengantar Bisnis 2 Hj. Siti Noni Evita, SE, MS  
B1C111 Pengantar Bisnis 3 Dr. Hj. Meydia Hassan, SE.M.Si.  
B1C111 Pengantar Bisnis 4 Dr. Yunizar, SE., MSc.AD  
B1C111 Pengantar Bisnis 5 Dr. R. Rina Novianti Ariawaty,SE.,M.Si.  
B1C111 Pengantar Bisnis 6 Hj. Sri Djatnika, SE, MSi   
B1C111 Pengantar Bisnis 7 Rita Komaladewi,SP.,MM.  
B1C111 Pengantar Bisnis 8 Yudi Aziz, SE,S.Si,MT, Ph.D.   
B1C111 Pengantar Bisnis 9 Arie Widyastuti, MIB.B.Buss.  
B1C111 Pengantar Bisnis 10 Dr. Ir.R.Thomas Budiawan,SE.,MM  
B1C111 Pengantar Bisnis 11 Hj. Diana Sari, SE.,M.Mgt.,PhD.   
B1C111 Pengantar Bisnis 12 Dr. Hj. Hilmiana, SE, MBA.  
B1C215 Manajemen Lingkungan 1 Dr.rer.nat.  H. Martha Fani Cahyandito, SE.,M.Sc  
B1C221 Manajemen Keuangan 1 Prof. Dr. Hj. Ilya Avianti, S.E.,M.Si.,Ak., CPA Rilya Aryancana, SE,M.Sc,Ak
B1C221 Manajemen Keuangan 2 Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, SE, M.Si.,Ak. SAS Prima Yusi Sari, SE,ME., Ak. 
B1C221 Manajemen Keuangan 3 Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, SE, M.Si.,Ak. SAS Citra Sukmadilaga, S.E.,MBA                  
B1C221 Manajemen Keuangan 4 Prima Yusi Sari, SE,ME., Ak.   
B1C221 Manajemen Keuangan 5 Dr. Hj. Tettet Fitrijanti, SE, M.Si.,Ak. SAS  
B1C221 Manajemen Keuangan 6 Dr. MM. Nanny Dewi Tanzil, S.E.,M.Comm.,Ak Gufron Syarif, SE.,MBIT.,Ak
B1C282 Pengantar Hukum & Yurisprudensi 1 Dr. Yunizar, SE., MSc.AD  
B1C282 Pengantar Hukum & Yurisprudensi 2 Budi Harsanto, SE.MM.  
B1C282 Pengantar Hukum & Yurisprudensi 3 Vita Sarasi, SE.,MT.  
B1C283 Pengantar Aplikasi Komputer Bisnis 1 Dika Jatnika, S.Si.,MT  
B1C283 Pengantar Aplikasi Komputer Bisnis 2 Ponsen Sindu Prawito, S.Si., MM  
B1C283 Pengantar Aplikasi Komputer Bisnis 3 Dika Jatnika, S.Si.,MT  
B1C283 Pengantar Aplikasi Komputer Bisnis 4 Adhi Prapaskah Hartadi,SE.,MBA.   
B1C283 Pengantar Aplikasi Komputer Bisnis 7 Adhi Prapaskah Hartadi,SE.,MBA.   
B1C311 Manajemen Keuangan Lanjutan 1 Dr. H. Sulaeman Rahman Nidar, SE, MBA.  
B1C311 Manajemen Keuangan Lanjutan 2 Dian Masyita,SE.,MT., Ph.D  
B1C311 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 Dr. Rachmat Sudarsono, SE,MSi.  
B1C311 Manajemen Keuangan Lanjutan 4 Aldrin Herwani,SE.MM.   
B1C311 Manajemen Keuangan Lanjutan 5 Arie Widyastuti, MIB.B.Buss.  
B1C311 Manajemen Keuangan Lanjutan 6 Erie Febrian,SE.,MBA, MComm, PhD   
B1C313 Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan 1 Dr. Imas Soemaryani, SE., M.Si. R.FX. Harry Susanto
B1C313 Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan 2 Mery Citra Sondari, SE.M.Si                          
B1C313 Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan 3 Sunu Widianto, SE., M.Sc.                              
B1C313 Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan 4 Dr. Joeliaty ,SE,MS  
B1C313 Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan 5 Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,M.Si.  
B1C313 Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan 6 Dr. Hj. Hilmiana, SE, MBA.  
B1C315 Manajemen Mutu & Produktivitas 1 Dr. Imas Soemaryani, SE., M.Si. Dr. Umi Kaltum, SE.M.Si.                          
B1C315 Manajemen Mutu & Produktivitas 2 Dr. Joeliaty ,SE,MS Prof.Dr. Ina Primiana Febri Mustika, SE.,MT
B1C315 Manajemen Mutu & Produktivitas 3 Dr. Joeliaty ,SE,MS Merita Bernik, S.Si.MT.
B1C315 Manajemen Mutu & Produktivitas 4 Budi Harsanto, SE.MM. Sunu Widianto, SE., M.Sc.                            
B1C315 Manajemen Mutu & Produktivitas 6 Dr. Umi Kaltum, SE.M.Si.                           Sunu Widianto, SE., M.Sc.                            
B1C316 Ekonomi Manajerial 1 Dr. R. Arief Helmi, SE.M.Si.  
B1C316 Ekonomi Manajerial 2 Dian Masyita,SE.,MT., Ph.D  
B1C316 Ekonomi Manajerial 3 Wardhana, SE.M.Bus.  
B1C316 Ekonomi Manajerial 4 Yudi Aziz, SE,S.Si,MT, Ph.D.  Layyinaturrobaniyah, SE.,M.Si.
B1C316 Ekonomi Manajerial 5 H. Harlan Dimas,SE,MA  
B1C332 Manajemen Pemasaran Lanjutan 1 Prof. Dr. Faisal Afiff, Spec.Lic. Dr. Ir.R.Thomas Budiawan,SE.,MM
B1C332 Manajemen Pemasaran Lanjutan 2 Prof. Dr. H. Sucherly, SE, MS. Dr. R. Arief Helmi, SE.M.Si.
B1C332 Manajemen Pemasaran Lanjutan 3 Prof.Dr. Hj. Dwi Kartini, SE, Spec. Lic. Ir.Yogi Suherman, SE,MM.
B1C332 Manajemen Pemasaran Lanjutan 4 Dr.Hj. Yevis Marty Oesman, SE.,MP.  
B1C332 Manajemen Pemasaran Lanjutan 5 Dr. Hj. Meydia Hassan, SE.M.Si.  
B1C332 Manajemen Pemasaran Lanjutan 7 Hj. Diana Sari, SE.,M.Mgt.,PhD.   
B1C332 Manajemen Pemasaran Lanjutan 7 Didi Nugrahadi, SE., MBA  
B1C335 Manajemen Koperasi 1 Dr. Asep Mulyana,SE.,MCE.  
B1C335 Manajemen Koperasi 2 Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,M.Si.  
B1C335 Manajemen Koperasi 3 Dr. Asep Mulyana,SE.,MCE.  
B1C335 Manajemen Koperasi 4 Hj. Sri Djatnika, SE, MSi  Dr. H. Sutisna, Drs.,M.Si.
B1C335 Manajemen Koperasi 5 Hj. Sri Djatnika, SE, MSi  Dr. Asep Mulyana,SE.,MCE.
B1C336 Manejemen Relasional Pelanggan 1 Dr. R. Arief Helmi, SE.M.Si. Aldina Shiratina,SE., M.Si
B1C337 Pemasaran Internet 1 Adhi Prapaskah Hartadi,SE.,MBA.  Dika Jatnika, S.Si.,MT
B1C342 Manajemen Potensi SDM (Talent Management) 1 Prof.Dr.Hj. Ernie Tisnawati Sule, SE., M.Si.  
1 Sunu Widianto, SE., M.Sc.                              
1 Dr. Ir. Tri Utomo. W, MM  
B1C352 Manajemen Operasi Lanjutan 1 Prof.Dr. Ina Primiana Febri Mustika, SE.,MT Merita Bernik, S.Si.MT.
B1C352 Manajemen Operasi Lanjutan 2 Lien Karlina, SE., MS.  
B1C352 Manajemen Operasi Lanjutan 3 H. Nugroho Djati Satmoko, SE, MSIE.  
B1C352 Manajemen Operasi Lanjutan 4 Dr. Umi Kaltum, SE.M.Si.                            
B1C352 Manajemen Operasi Lanjutan 6 Yudi Aziz, SE,S.Si,MT, Ph.D.  Budi Harsanto, SE.MM.
B1C352 Manajemen Operasi Lanjutan 7 Dr. Umi Kaltum, SE.M.Si.                            
B1C361 Manajemen Stratejik 1 Prof. Dr. H. Moh.Wahyudin Zarkasyi, S.E.,M.Si.,Ak., CPA Wiyas Yulias Hasbu, SE.MBA.Ak.
B1C361 Manajemen Stratejik 2 Dr.H. Moch. Mansur, SE.,MM.,Ak. Dr. Muhammad Dahlan,SE.M.Acc.Ak.
B1C361 Manajemen Stratejik 3 Dr. Hj. Roebiandini Soemantri, S.E.,M.Si.,Ak., CPA Sofik Handoyo, S.E.,MSBS.,Ak
B1C361 Manajemen Stratejik 4 Dr. H. Harry Suharman, S.E.,MA.,Ak,CSRS Achmad Tossin Sutawikara, SE, MM, Ak.
B1C361 Manajemen Stratejik 6 Dr. Kandi Sofia Senastri, SE.,MBA.,Ak. Arie Pratama, SE.,M.Ak.,CPSAK., CPMA., CertIFR.
B1C362 Etika Bisnis 1 Ari Hendarmin, SH.MM.  
B1C362 Etika Bisnis 2 Ari Hendarmin, SH.MM.  
B1C362 Etika Bisnis 3 Mery Citra Sondari, SE.M.Si                          
B1C362 Etika Bisnis 4 Dr.rer.nat.  H. Martha Fani Cahyandito, SE.,M.Sc  
B1C362 Etika Bisnis 5 Mery Citra Sondari, SE.M.Si                          
B1C383 Studi Kelayakan Bisnis 1 H. Sutarno Poespoatmodjo, SE.  
B1C402 Seminar Manajemen Strategik 1 Prof. Dr. H. Surachman Sumawihardja Dr. Umi Kaltum, SE.M.Si.                          
B1C402 Seminar Manajemen Strategik 2 Popy Rufaidah, SE, MBA.PhD Mery Citra Sondari, SE.M.Si                        
B1C402 Seminar Manajemen Strategik 4 Popy Rufaidah, SE, MBA.PhD Erie Febrian,SE.,MBA, MComm, PhD 
B1C402 Seminar Manajemen Strategik 5 Dr. Umi Kaltum, SE.M.Si.                           Mery Citra Sondari, SE.M.Si                        
B1C402 Seminar Manajemen Strategik 6 Popy Rufaidah, SE, MBA.PhD Erman Sumirat, SE.M.Buss.Ak.
B1C406 Manajemen Perbankan 1 Ratna Komara, SE.,MT. Agus Setiadjadja, SE., M.Si
B1C423 Kewirausahaan 1 Prof.Dr.H. Yuyus Suryana Sudarma, SE, MS. H. Sutarno Poespoatmodjo, SE.
B1C423 Kewirausahaan 2 Dr. H. Sutisna, Drs.,M.Si.  
B1C423 Kewirausahaan 3 Dr. Asep Mulyana,SE.,MCE. Drs. Widya Pratama Tanara
B1C423 Kewirausahaan 4 Tb. Fiki Chikara Satari, SE., MM                    
B1C423 Kewirausahaan 5 Dr. Asep Mulyana,SE.,MCE.  
B1C453 Perilaku Keorganisasian 1 Prof.Dr.Hj. Ernie Tisnawati Sule, SE., M.Si. Sunu Widianto, SE., M.Sc.                            
B1C453 Perilaku Keorganisasian 2 Hj. Siti Noni Evita, SE, MS  
B1C453 Perilaku Keorganisasian 3 Dr. Yunizar, SE., MSc.AD  
B1C453 Perilaku Keorganisasian 4 Dr. Joeliaty ,SE,MS  
B1C453 Perilaku Keorganisasian 5 Dr. R. Rina Novianti Ariawaty,SE.,M.Si.  
B1C453 Perilaku Keorganisasian 6 Mery Citra Sondari, SE.M.Si                          
B1C453 Perilaku Keorganisasian 7 Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,M.Si.  
B1C453 Perilaku Keorganisasian 8 Dr. Hj. Hilmiana, SE, MBA.  
B1C453 Perilaku Keorganisasian 9 Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,M.Si.  
B1C460 Seminar Manajemen Keuangan 1 Dr. H. Sulaeman Rahman Nidar, SE, MBA. Dr. Rachmat Sudarsono, SE,MSi.
B1C460 Seminar Manajemen Keuangan 2 Erie Febrian,SE.,MBA, MComm, PhD  Aldrin Herwani,SE.MM. 
B1C464 Manajemen Risiko 1 Aldrin Herwani,SE.MM.  Erie Febrian,SE.,MBA, MComm, PhD 
B1C465 Sistem Informasi Manajemen 1 Prof. Dr. Azhar Susanto, S.E.,M.Buss.,Ak., CPA Adhi Alfian, SE 
B1C465 Sistem Informasi Manajemen 2 Prof. Dr. Sri Mulyani NS, S.E.,M.Si.,Ak  Reza Mohamad Zulkarnaen, SE.,M.Si., Ak.
B1C465 Sistem Informasi Manajemen 3 Prof. Dr. Sri Mulyani NS, S.E.,M.Si.,Ak  Adhi Alfian, SE 
B1C465 Sistem Informasi Manajemen 4 Prof. Dr. Sri Mulyani NS, S.E.,M.Si.,Ak  Zaldy Adrianto,SE., M.ProfAcc., Ak.
B1C465 Sistem Informasi Manajemen 5 H. Dadang Bunyamin, SE.,MBA.,Ak.  
B1C465 Sistem Informasi Manajemen 6 Dr. H. Harry Suharman, S.E.,MA.,Ak,CSRS Zaldy Adrianto,SE., M.ProfAcc., Ak.
B1C466 Seminar Manajemen Operasi 1 Prof.Dr. Ina Primiana Febri Mustika, SE.,MT Yudi Aziz, SE,S.Si,MT, Ph.D. 
B1C466 Seminar Manajemen Operasi 2 Yudi Aziz, SE,S.Si,MT, Ph.D.   
B1C469 Seminar Manajemen SDM 1 Dr. Hj. Hilmiana, SE, MBA. Dr. Imas Soemaryani, SE., M.Si.
B1C473 Seminar Manajemen Kewirausahaan 1 Prof.Dr.H. Yuyus Suryana Sudarma, SE, MS. Dr. H. Sutisna, Drs.,M.Si.
B1C474 Seminar Manajemen Pemasaran 1 Prof.Dr. Hj. Dwi Kartini, SE, Spec. Lic. Dr.Hj. Yevis Marty Oesman, SE.,MP.
B1C474 Seminar Manajemen Pemasaran 2 Hj. Diana Sari, SE.,M.Mgt.,PhD.  Rita Komaladewi,SP.,MM.
B1C474 Seminar Manajemen Pemasaran 3 Hj. Diana Sari, SE.,M.Mgt.,PhD.   
B1C475 Seminar Manajemen Syariah 1 Dian Masyita,SE.,MT., Ph.D Vita Sarasi, SE.,MT.
B1C476 Magang 1 Dr. Umi Kaltum, SE.M.Si.                            
B1C476 Magang 2 Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, SE.,M.Si.  

Matakuliah Program Studi IESP

Kode Matakuliah Matakuliah Kelas Dosen
G1F101 Pendidikan Agama 1 Prof.Dr.H. I. Syarif Hidayat, MS.
G1F101 Pendidikan Agama 2 Hj. Yani Rohmayani, Dra.,M.Ag.               
G1F101 Pendidikan Agama 3 Badruzaman,Drs.
G1F101 Pendidikan Agama 4 H. Mustafid Amna, Drs. MA.     
G1F101 Pendidikan Agama 5 Lutfi Affandi, SH
G1F101 Pendidikan Agama 6 Prof.Dr.H. I. Syarif Hidayat, MS.
G1F101 Pendidikan Agama 7 Badruzaman,Drs.
G1F101 Pendidikan Agama 8 Lutfi Affandi, SH
G1F101 Pendidikan Agama 9 Hj. Yani Rohmayani, Dra.,M.Ag.               
G1F101 Pendidikan Agama 10 H. Mustafid Amna, Drs. MA.     
G1F101 Pendidikan Agama 11 Drs. H. Endang Baihaqie,M.Hum.
G1F102 Pendidikan Pancasila 1 Ir. Slamet Rachmat ,M.Si
G1F102 Pendidikan Pancasila 2 Dr. Drs. Mamat R. Irmansyah,SE,MS.
G1F102 Pendidikan Pancasila 3 Hadianto A. Rachiem, S.Sos.M.Ikom                 
G1F102 Pendidikan Pancasila 4 Ajie Aria,S,Si
G1F102 Pendidikan Pancasila 5 Ajie Aria,S,Si
G1F102 Pendidikan Pancasila 6 Ir. Slamet Rachmat ,M.Si
G1F102 Pendidikan Pancasila 7 Hadianto A. Rachiem, S.Sos.M.Ikom                 
G1F102 Pendidikan Pancasila 8 Dr. Drs. Mamat R. Irmansyah,SE,MS.
G1F102 Pendidikan Pancasila 9 Ajie Aria,S,Si
G1F102 Pendidikan Pancasila 11 Ajie Aria,S,Si
G1F102 Pendidikan Pancasila 12 Dr. Rahman Mulyawan,Drs.M.Si.
G1F102 Pendidikan Pancasila 13 Dr. Rahman Mulyawan,Drs.M.Si.
H1A101 Bahasa Indonesia 1 Dr. Eni Karlieni,Dra.M.Hum.
H1A101 Bahasa Indonesia 2 Dr. Lina Meilinawati, S.S.M.Hum.
H1A101 Bahasa Indonesia 3 Wagiati, Dra
H1A101 Bahasa Indonesia 4 Nana Suryana, Drs.
H1A101 Bahasa Indonesia 5 Wagiati, Dra
H1A101 Bahasa Indonesia 6 Nana Suryana, Drs.
H1A101 Bahasa Indonesia 7 Dr. Lina Meilinawati, S.S.M.Hum.
H1A101 Bahasa Indonesia 8 Dr. Eni Karlieni,Dra.M.Hum.
H1D101 Bahasa Inggris 1 Ekaning Krisnawati,Dip.Appl.Ling., M.Hum.
H1D101 Bahasa Inggris 2 Rosaria Mita Amalia,S.S., S.IP., M.Hum
H1D101 Bahasa Inggris 3 H. Atje Karnaen,Drs
H1D101 Bahasa Inggris 4 Hj. Ratu Runia Dj. Dra.
H1D101 Bahasa Inggris 5 Kasno Pamungkas, S.S.
H1D101 Bahasa Inggris 6 Ida Farida Chahmadi, SS
H1D101 Bahasa Inggris 7 Ida Farida Chahmadi, SS
H1D101 Bahasa Inggris 8 Ekaning Krisnawati,Dip.Appl.Ling., M.Hum.
H1D101 Bahasa Inggris 9 Hj. Ratu Runia Dj. Dra.
H1E101 Bahasa Perancis 1 Tania Intan, M.Pd.
H1F101 Bahasa Jepang 1 Dra. Tinny Risniwaty Male, M.Hum
H1F101 Bahasa Jepang 2 Dra. Tinny Risniwaty Male, M.Hum
H1F102 Bahasa Mandarin 1 Yakobus Bunarto
H1H101 Bahasa Jerman 1 Dr. Dian Indira, M.Hum
H1H101 Bahasa Jerman 2 Dr. Dian Indira, M.Hum
H1I101 Bahasa Arab 1 Dr. Titin Nurhayati Ma'mun, MS.
H1I101 Bahasa Arab 1 Uus Rustiman, Lc., M.Hum